Palvelut

Portfolio Management

Please select a product group to proceed.

Tuotannon Hallinta

Fyysisen kaupankäynnin osalta keräämme tietoa asiakkaan sähkön tuotannosta, teemme tuotantoennusteet, käymme kauppaa Nord Poolin Spot- ja Elbas-markkinoilla, hoidamme asiakkaan puolesta tasevastuun vaatimat tehtävät, suoritamme tarvittavat tarkistukset sekä raportoimme tarvittavat tiedot kahdenvälisten kauppojen osapuolille. Hoidamme myös kauppojen selvityksen, valvonnan ja raportoinnin. Finanssikaupan osalta toimimme asiakkaan neuvonantajana hintasuojauksiin, riskienhallintaan ja suojausstrategioihin liittyen ja toteutamme suojauskaupat Nasdaq OMX Commodities -pörssissä tai asiakkaan hyväksymien vastapuolien kanssa.

Kulutuksen Hallinta

Fyysisen kaupankäynnin osalta keräämme tietoa asiakkaan sähkön käytöstä, teemme kulutus-ennusteet, käymme kauppaa Nord Poolin Spot- ja Elbas-markkinoilla, hoidamme asiakkaan puolesta tasevastuun vaatimat tehtävät, suoritamme tarvittavat tarkistukset sekä raportoimme tarvittavat tiedot kahdenvälisten kauppojen osapuolille. Hoidamme myös kauppojen selvityksen, valvonnan ja raportoinnin. Finanssikaupan osalta toimimme asiakkaan neuvonantajana hintasuojauksiin, riskienhallintaan ja suojausstrategioihin liittyen ja toteutamme suojauskaupat Nasdaq OMX Commodities -pörssissä tai asiakkaan hyväksymien vastapuolien kanssa.

Vihreä Sähkö

Markedskraft on aktiivinen toimija Euroopan vihreiden sertifikaattien ja alkuperätakuiden kaikilla päämarkkinoilla. Tarjoamme palveluja tuotteissa Guarantees of Origin, EECS certificates ja Elcertificates. Toimitamme myös fyysistä vihreää sähköä.
Fyysisessä kaupankäynnissä tarjoamme seuraavia palveluita.

Ennen toimituspäivää: Mittaus- ja säätietojen keruu ja tuotantoennusteiden laadinta – Tasehallinta – Elspot ja Elbas kaupankäynti – Kahdenkeskisten sopimusten käsittely – Kauppojen valvonta

Toimituspäivän aikana: Tasehallinta – Ennusteiden päivitys – Elbas kaupankäynti – Valvomopalveluiden toteutus – Säätö- ja reservimarkkinoille osallistuminen

Toimituspäivän jälkeen Taseselvitys – Kauppojen tarkistus - Raportointi

Markedskraftilla on aina käytettävissä ajantasaiset ennusteet tasesähkötilanteesta seuraaville tunneille, ja kaikkia käytettävissä olevia markkinoita käytetään asiakkaan tuottojen maksimoimiseksi. Teemme sähkön tuotantoennusteen asiakkaan puolesta tai asiakas toimittaa ennusteen web-pohjaisen järjestelmän kautta, joka mahdollistaa myös kuluvan päivän tuotantoennusteiden päivittämisen.

Teemme viikoittain tuntitasoisen selvityksen asiakkaan ostoista ja myynneistä sisältäen toteutumat tuotannosta ja kulutuksesta, fyysisistä sopimuksista, Elspot- ja Elbas-kaupoista sekä tasesähkön määrästä.

Järjestelmätoimittajien kanssa yhteistyössä räätälöidyt ohjelmistot varmistavat tehokkaat selvitysprosessit. Kanta- ja jakeluverkkoyhtiöiltä vastaanotetut tiedot tarkistetaan.

Asiakkaalla on pääsy Markedskraftin tietokannassa oleviin omiin tietoihinsa internetin kautta. Tiedot voidaan ladata omiin järjestelmiin Excel-muodossa tunneittain, viikoittain ja kuukausittain mille tahansa ajanjaksolle. Omien tietojensa lisäksi asiakkailla on pääsy eri hinta-alueiden spot- ja tasehintoihin.

Markedskraft toimii asiakkaan neuvonantajana hintasuojauksiin, riskienhallintaan, suojaus-strategioihin ja muihin energiakaupan strategisiin kysymyksiin liittyen.
Markedskraft toteuttaa johdannaiskaupat asiakkaan lukuun Nasdaq OMX Commodities -pörssissä tai asiakkaan hyväksymien vastapuolien kanssa.

Finanssikaupan palvelut kattavat kaupankäynnin energiaan liittyvillä johdannaissopimuksilla, päästöoikeuksilla ja alkuperätakuilla sekä valuuttasuojaukset.

Kaupankäynti voi olla valtuutukseen tai toimeksiantoon perustuvaa.
Kaupankäynnissä on kaksi erilaista toteuttamistapaa:
 • Selvitysasiakas
 • Komissioasiakas
Selvitysasiakas tarkoittaa, että selvityssopimus tehdään Nord Pool Spotin ja NASDAQ OMX Commoditiesin kanssa sekä tarvittaessa paikallisen kantaverkkoyhtiön kanssa. Tämä ratkaisu tarjoaa erittäin läpinäkyvän hinnoittelumallin, jossa kaikista liiketoimista sovitaan ja ne toteutetaan markkinahintaan ilman riskiä lisäkustannustekijöistä.

Myös vastapuoliriski on eliminoitu, koska kaikissa sopimuksissa NASDAQ OMX Clearing on vastapuoli eikä kahdenkeskisten sopimuspuolten kanssa käydä kauppaa.

Tämä ratkaisu edellyttää, että asiakas asettaa vakuuden, joka vastaa liiketoimintojen kokoa.

Komissioasiakasratkaisu on vaihtoehtoinen kaupankäyntitapa, jossa ulkopuolinen osapuoli hoitaa vastapuolen vastuut ja vakuusvaatimukset. Tämä ratkaisu ei vaadi samankaltaisia vakuuksia ja asiakkaalla on mahdollisuus saada kokonaishinta kaikista palveluista.

Salkunhallintapalvelujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä energiamarkkinoihin liittyviä neuvonta- ja konsultointipalveluita kuten strategian kehittäminen, riskipolitiikan päivitykset ja markkinakatsaukset ja siirrämme näin osaamistamme edelleen asiakkaillemme.
Kokonaisvaltaisen salkunhoitopalvelun rinnalla tarjoamme asiakkaillemme kevyempää mallia, jossa asiakkaalle nimetty salkunhoitajamme antaa suosituksia suojauskaupoista perustuen omaan fundamenttianalyysiimme.
Palvelu sisältää salkunhoitajan ajankohtaisen markkinatilannekatsauksen ja tätä tukevan kattavan valikoiman raportteja.
Markedskraft tarjoaa 24/7 kaupankäyntipalvelua sähköntuottajille ja -kuluttajille.
Vahva ja pitkä kokemuksemme hajautetun CHP-tuotannon, tuulivoiman ja muiden tuotantomuotojen hallinnoinnista yhdistettynä joustaviin valvomo- ja järjestelmäratkaisuihimme auttaa maksimoimaan sähköntuotannon tuotot niin säätö- kuin spot-markkinoillakin.
Olemme erikoistuneet joustavien tuotantoyksiköiden lyhyen aikavälin hyödyntämiseen Spot- ja Elbas-kaupankäynnissä sekä säätö- ja reservimarkkinoilla.

 • Palvelumme sisältää mahdollisuuden hintariippuvaisiin tuntitarjouksiin, blokkitarjouksiin ja päivän sisäiseen kaupankäyntiin sekä 24/7 valvomopalveluihin.
LISÄTIETOJA
Oskar Håkonsen
oskar.hakonsen@markedskraft.com
+ 47 37 00 97 26
Fyysisessä kaupankäynnissä tarjoamme seuraavia palveluita.

Ennen toimituspäivää: Mittaus- ja säätietojen keruu ja kulutusennusteiden laadinta – Tasehallinta – Elspot- ja Elbas- kaupankäynti – Kahdenkeskisten sopimusten käsittely – Kauppojen valvonta

Toimituspäivän aikana: Tasehallinta – Ennusteiden päivitys – Elbas kaupankäynti – Valvomopalveluiden toteutus – Säätö- ja reservimarkkinoille osallistuminen

Toimituspäivän jälkeen: Taseselvitys – Kauppojen tarkistus - Raportointi

Markedskraftin käyttämät edistykselliset ennustemallit yhdistävät historialliset säähavainnot ja viimeisimmät sääennusteet asiakkaan toteutuneeseen kulutusdataan ja antavat näin hyvän pohjan tulevien päivien kulutuksen ennustamiseen tunti tunnilta.

Markedskraftilla on aina käytettävissä ajantasaiset ennusteet tasesähkötilanteesta seuraaville tunneille, ja kaikkia käytettävissä olevia markkinoita käytetään asiakkaan kustannusten minimoimiseksi. Sähkön tuotannon osalta saamme tuotantoennusteet asiakkailtamme web-pohjaisen järjestelmän kautta, joka mahdollistaa myös kuluvan päivän tuotantoennusteiden päivittämiseen.

Teemme viikoittain tuntitasoisen selvityksen asiakkaan ostoista ja myynneistä sisältäen toteutumat tuotannosta ja kulutuksesta, fyysisistä sopimuksista, Elspot- ja Elbas-kaupoista sekä tasesähkön määrästä.

Järjestelmätoimittajien kanssa yhteistyössä räätälöidyt ohjelmistot varmistavat tehokkaat selvitysprosessit. Kanta- ja jakeluverkkoyhtiöiltä vastaanotetut tiedot tarkistetaan. Asiakkaalla on pääsy Markedskraftin tietokannassa oleviin omiin tietoihinsa internetin kautta. Tiedot voidaan ladata omiin järjestelmiin Excel-muodossa tunneittain, viikoittain ja kuukausittain mille tahansa ajanjaksolle. Omien tietojensa lisäksi asiakkailla on pääsy eri hinta-alueiden spot- ja tasehintoihin.

Markedskraft toimii asiakkaan neuvonantajana hintasuojauksiin, riskienhallintaan, suojaus-strategioihin ja muihin energiakaupan strategisiin kysymyksiin liittyen.
Markedskraft toteuttaa johdannaiskaupat asiakkaan lukuun Nasdaq OMX Commodities -pörssissä tai asiakkaan hyväksymien vastapuolien kanssa.

Finanssikaupan palvelut kattavat kaupankäynnin energiaan liittyvillä johdannaissopimuksilla, päästöoikeuksilla ja alkuperätakuilla sekä valuuttasuojaukset.

Kaupankäynti voi olla valtuutukseen tai toimeksiantoon perustuvaa.
Kaupankäynnissä on kaksi erilaista toteuttamistapaa:
 • Selvitysasiakas
 • Komissioasiakas
Selvitysasiakas tarkoittaa, että selvityssopimus tehdään Nord Pool Spotin ja NASDAQ OMX Commoditiesin kanssa sekä tarvittaessa paikallisen kantaverkkoyhtiön kanssa. Tämä ratkaisu tarjoaa läpinäkyvän hinnoittelumallin, jossa kaikista liiketoimista sovitaan ja ne toteutetaan markkinahintaan ilman riskiä lisäkustannustekijöistä.

Myös vastapuoliriski on eliminoitu, koska kaikissa sopimuksissa NASDAQ OMX Clearing on vastapuoli eikä kahdenkeskisten sopimuspuolten kanssa käydä kauppaa.

Tämä ratkaisu edellyttää, että asiakas asettaa vakuuden, joka vastaa liiketoiminnan kokoa.

Komissioasiakasratkaisu on vaihtoehtoinen kaupankäyntitapa, jossa ulkopuolinen osapuoli hoitaa vastapuolen vastuut ja vakuusvaatimukset. Tämä ratkaisu ei vaadi samankaltaisia vakuuksia ja asiakkaalla on mahdollisuus saada kokonaishinta kaikista palveluista.

Salkunhallintapalvelujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä energiamarkkinoihin liittyviä neuvonta- ja konsultointipalveluita kuten strategian kehittäminen, riskipolitiikan päivitykset ja markkinakatsaukset ja siirrämme näin osaamistamme edelleen asiakkaillemme.
Kokonaisvaltaisen salkunhoitopalvelun rinnalla tarjoamme asiakkaillemme kevyempää mallia, jossa asiakkaalle nimetty salkunhoitajamme antaa suosituksia suojauskaupoista perustuen omaan fundamenttianalyysiimme.
Palvelu sisältää salkunhoitajan ajankohtaisen markkinatilannekatsauksen ja tätä tukevan kattavan valikoiman raportteja.
Markedskraft tarjoaa kattavasti sekä fyysisen kaupankäynnin että riskienhallinnan palveluja suurteollisuudelle ja suurille sähkön loppukäyttäjille.
Sähkön hankintahinnan ennustettavuuden ja kustannusten hallinnan lisäksi voimme tarjota joustavia ratkaisuja, joiden avulla asiakas voi hyödyntää tuottomahdollisuuksia sekä johdannais- että fyysisillä sähkömarkkinoilla.
Asiakkaat, jotka pystyvät säätämään sähkön kulutustaan toimituspäivän aikana, voivat hyödyntää sitä tasesähkömarkkinalla.
Markedskraftin asiakaskunta koostuu suurista sähkönkäyttäjistä, jotka ovat itsekin sähkömarkkinatoimijoita. Näin ollen Markedskraft ei kilpaile asiakkaidensa kanssa sähkökaupan loppukäyttäjämarkkinoilla ja eturistiriitaa asiakkaan kanssa ei synny.
Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa uusien loppukäyttäjätuotteiden tarpeesta ja tuotekehityksestä.
Tavoitteenamme on kehittää loppukäyttäjätuotteita, jotka ovat ymmärrettäviä ja helppoja myydä ja toisaalta lisäävät loppukäyttäjien asiakasuskollisuutta.
LISÄTIETOJA
Oskar Håkonsen
Oskar.Hakonsen@markedskraft.com
+ 47 37 00 97 26
Tavoitteena hidastaa ilmastonmuutosta
Hallinnoimme Skandinaviassa uusiutuvan energian tuotantosalkkuja yhteisvolyymiltaan noin 6 TWh/a. Tuotantolaitokset ovat pääosin paikallisten energiayhtiöiden tai yksityisten toimijoiden omistamia. Huolehdimme asiakkaidemme puolesta, että he saavat parhaan tuoton vihreälle energiantuotannolleen hyödyntämällä kaupankäynnissä kaikkia markkinoilla käytössä olevia sertifikaatteja. Tarjoamme pääsyn spot-markkinoille ja myös vihreiden tuotteiden johdannaismarkkinoille pidempiaikaiseen vihreän sähkön suojaukseen.

Palvelumme tuottajille ovat:

 • Tuotantolaitosten akkreditointi ja sertifiointi markkinoille
 • Tuotannon ja kaupankäynnin suunnittelu
 • Vastapuolien hankinta sekä myynti- tai ostosopimusten neuvottelu ja toteutus
 • Sertifikaattien hallinta rekistereissä
 • Kauppojen selvitys ja laskutus
 • Raportointi
Toimintamme ydin on tarjota riippumattomana salkunhoitajana asiakkaillemme paras mahdollinen markkina-arvo vihreälle tuotannolle. Asiakkaanamme saat kokeneen tiimimme täyden osaamisen käyttöösi eli yli 15 vuoden kokemuksen ja tietotaidon vihreistä markkinoista, niiden lainsäädännöistä ja markkina-ajureista. Lisäksi laaja kontaktiverkostomme takaa sinulle parhaat mahdolliset vihreän sähkön markkinat.
LISÄTIETOJA
Oskar Håkonsen
oskar.hakonsen@markedskraft.com
+ 47 37 00 97 26