Meistä

Markedskraft on ollut edelläkävijä eurooppalaisilla energiamarkkinoilla jo lähes 30 vuotta. Tarjoamme asiakkaillemme kattavasti palveluja niin fyysisen sähkökaupan kuin riskien- ja salkunhallintapalvelujen osalta.
Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön koko osaamisemme energiamarkkinoiden keskeisimmistä tekijöistä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme ainoa riippumaton palveluntarjoaja, joka kykenee tarjoamaan koko arvoketjun mukaan lukien asiakkaan neuvonnan, riskien- ja salkunhallinnan sekä fyysisen kaupankäynnin selvityksineen. Tarjoamme myös sijoittajille pääomanhallintapalveluja sähköjohdannaismarkkinalla.

Markedskraft toimii puolueettomana palveluntarjoajana asiakkaan ja markkinan välillä. Yksi ydinvahvuuksistamme on avoimuus ja läpinäkyvyys, mikä takaa sen, että toimimme aina asiakkaan parhaan edun mukaisesti. Nämä arvot heijastuvat sekä hallintoomme että yrityksemme arvoihin.

Finanssivalvonnan Markedskraft AS:lle myöntämä MiFID-toimilupa takaa asiakkaalle, että heidän etujaan hoidetaan ammattimaisella tavalla tarkoin säädellyn rahoitusmarkkinalain puitteissa.
Yhtiön perustamisesta lähtien vuonna 1992 olemme olleet keskeisessä asemassa pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittämisessä.

Laajan tietomme ja kokemuksen perusteella Markedskraft on nykyään aktiivinen osallistuja käynnissä olevassa Euroopan energiamarkkinoiden muutoksessa. Uskomme, että markkinoiden tehokkuuden lisäämisessä on huomattavasti käyttämätöntä potentiaalia ja tavoitteenamme onkin nostaa tehokkuutta kehittämällä jatkuvasti palvelujamme.

Markedskraft palvelee asiakkaita useassa toimipisteessä, Norjassa (Arendal ja Oslo), Ruotsissa (Tukholma), Tanskassa (Århus) ja Suomessa (Helsinki ja Kankaanpää).