Palvelut

Markedskraft tarjoaa palveluja sähkön tuotannon, myynnin ja käytön tehokkaaseen hallintaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin markkinoilla.

Meistä

Markedskraft on ollut edelläkävijä eurooppalaisilla energiamarkkinoilla jo lähes 30 vuotta. Tarjoamme asiakkaillemme kattavasti palveluja niin fyysisen sähkökaupan kuin riskien- ja salkunhallintapalvelujen osalta.

Asiakkaamme

Markedskraftilla on keskeinen rooli pohjoismaisella sähkömarkkinalla ja tuemme osaamisellamme ja palveluillamme toimivaa ja tehokasta sähkömarkkinaa niin sähkön tuotannon ja myynnin kuin sähkön loppukäytönkin osalta.

Missio ja Arvot

Ainutlaatuisen osaamisen ja kokemuksemme pohjalta pystymme tuottamaan asiakkaillemme arvoa ymmärtämällä syvällisesti sähkömarkkinoiden fundamentit ja riskit.

HISTORIA

Markedskraft perustettiin vuonna 1992 Arendalissa Norjassa. Alkuvaiheessa Markedskraft auttoi asiakkaita käytännön asioissa kuten markkinalle pääsyssä, fyysisessä kaupankäynnissä ja selvityksessä. Palvelut laajenivat pian kattamaan myös asiakkaiden riski- ja suojausstrategiat. Seuraavassa vaiheessa aloitimme markkina-analyysien sekä neuvonta- ja salkunhallintapalvelujen toimittamisen asiakkaillemme.